Zdrowie to największy dar

Psychoterapia Katowice

Psychoterapia Katowice

Psychoterapia jest niezwykle popularna na zachodzie, gdzie ludzie korzystają z niej regularnie w przypadku nawet niedużych problemów natury emocjonalnej czy psychologicznej. W Polsce na szczęście również zmienia się spojrzenie na psychoterapię, a korzystanie z usług profesjonalnego psychoterapeuty przestaje być tematem tabu. Kiedy warto zgłosić się po pomoc, jak długo trwa psychoterapia, na jakie koszty trzeba się nastawić? Poniżej psychoterapia Katowicehttps://psychologkatowice.com.pl – w przybliżeniu.

Gabinet psychoterapii Katowice


Psychoterapia najczęściej prowadzona jest w którymś z dominujących podejść, czyli na przykład w podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym. Ogólnie podejść psychoterapeutycznych jest więcej, jednak to właśnie te trzy mają udowodnione badaniami efekty, czyli rzeczywiście pomagają przy prawdziwym zaangażowaniu ze strony pacjenta. Psychoterapia Katowice poszukiwana jest w wielu różnych sytuacjach. Czasami impulsem do rozpoczęcia terapii jest zła forma psychiczna, narastające problemy i coraz trudniejsze radzenie sobie ze stresem, trudności w relacjach z bliskimi osobami. Często na psychoterapię przychodzą również osoby cierpiące na poważne zaburzenia psychiczne, takie jak na przykład depresja lub zaburzenia lękowe, albo zmagające się z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Psychoterapia psychodynamiczna Katowice

Psychoterapia psychodynamiczna Katowice jest jedną z najczęściej wybieranych form terapii. Wielu specjalistów w Polsce oraz na Śląsku pracuje właśnie w tym podejściu. Ten sposób spojrzenia na problem pacjenta wymaga wnikliwej wiedzy i głębokiej analizy, terapia często trwa przez wiele miesięcy, jednak pozwala na prawdziwy wgląd w problemy, który jest dokonywany przez pacjenta. To właśnie dzięki temu ludzie układają sobie swoje trudne sprawy, lepiej rozumieją swoje emocje i potrzeby, przepracowują różne trudności i traumy z przeszłości. Chociaż psychoterapia psychodynamiczna to terapia z założenia długoterminowa, warto zaangażować się w nią na całego, bo dzięki pracy nad sobą samym można prawdziwie zmienić swoje życie. Sesje psychodynamiczne najczęściej odbywają się raz w tygodniu, wymagają zatem sporej regularności ze strony pacjenta. W zależności od miasta mogą kosztować w granicach 80-120 zł za 45 minut /godzinę.

Kim jest terapeuta psychodynamiczny?

Zanim rozpocznie się swoją drogę psychoterapeutyczną z określonym terapeutą, warto wnikliwie przeanalizować posiadane przez niego kompetencje. Brak regulacji prawnych dotyczących tego, kto tak naprawdę może być psychoterapeutą, wprowadza sporo chaosu na tym rynku. Warto zatem pamiętać, że psychoterapeuta psychodynamiczny powinien mieć za sobą ukończone całościowe studia z zakresu psychoterapii, które trwają najczęściej 4 lata. Studia te powinny być zrealizowane w którymś z akredytowanych ośrodków. Psychoterapeuta powinien poddawać swoją pracę regularnej superwizji. Oznacza to, że przynajmniej 2 razy w miesiącu powinien umawiać się na indywidualną superwizję, podczas której może omawiać przypadki swoich pacjentów i konsultować je z osobą, która ma większe doświadczenie w pracy. Na szczęście te wymogi spełnia każdy szanujący się psychoterapeuta, który ma na uwadze dobro swoich pacjentów oraz dobro procesu terapeutycznego.